Skriv ut

November 2013

Under julen odlar vi röda begonior "Baladin". De odlas i två storlekar, liten och stor.

IMG 1718_480x640

Skriv ut

November 2013

Klimatkompensering i samarbete med Vi-skogen

Till Julen 2013 börjar vi att sälja klimatkompenserade julstjärnor, där sker klimatkompenseringen genom trädplantering i Vi- skogens försorg. Trädplanteringen binder inte bara koldioxid, utan påverkar även människors livssituation positivt och möjliggör ett bättre jordbruk, med bättre hushållsekonomi, energiförsörjning, vattenhushållning och matsituation.

 Klimatkompenseringen sker i första skedet för samtliga julstjärnor som produceras i Berglunds-anläggningen utanför Helsingborg, samt från planorna av sorten "Jester" som odlas i huvudanläggningen i Görarp. I båda fallen rör det sig om grenade julstjärnor i krukor med diametern 12 cm. I Berglundsanläggningen värmer vi enbart med träpellets och ingen assimilationsbelysning sker. I Berglunds-anläggningen har vi i år även börjat tillämpa dynamisk klimatreglering, vilket ökar härdigheten och hållbarheten hos plantorna, smatidigt som energianvändningen minska. I anläggningen i Görarp värmer vi med naturgas och använder även assimilationsbelysning.

 Elektriciteten produceras delvis på plats genom förbränning av naturgas och dels genom köp av elektricitet av kvaliteten svensk eller nordisk blandning. I det här arbetet har livscykelanalysen över en julstjärnas utsläpp av klimatpåverkande gaser uppskattats, med hjälp av en  förenklad beräkningsmetod som bl.a. använder sig av värden från Martin Bergstrands examenarbete från Sveriges lanbruksunversitet 2009. De klimatkompenserade julstjärnorna från oss är sannolikt de första klimatkompenserade julstjärnorna på den svenska marknaden och det är vår förhoppning att det kommer att mottas positivt samtidigt som det förbättrar livssituationen för familjerna som ansvarar för trädplanteringen.

För ytterligare information: www.viskogen.se

Skriv ut

November 2013

Så här ser vår klimatkompenserade julstjärna "Jester" ut i sin påse.

IMG 1720_600x800 IMG 1721_600x800